หลายอัตรา

รับสมัครทหารพรานทั้งชายและหญิง!!! หลายอัตรา!!! หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับบุคคลพลเรือนเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง13-14ธ.ค.และ17-18ธ.ค.61

December 14, 2018

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จ.นราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ***จำนวนหลายอัตรา*** คุณสมบัติ เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม./น้ำหนัก 45 กก.ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม./น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไปอายุ 18 – 25 ปี วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองดังนี้ (สมัครแล้วสอบคัดเลือกเลย ทดสอบร่างกายตั้งแต่เวลา 8.00 น.ขึ้นไป) กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 13-14 ธ.ค.61 เวลา 8.00-12.00 น. […]

Read More

‘กองทัพอากาศ’ เตรียมเปิดสมัคร ทหารอากาศหญิง/ชาย ประจำปี 2562 หลายอัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท (รายละเอียดการสมัคร)

December 13, 2018

เตรียมความพร้อมรอได้เลย !!! ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา เปิดรับต้นปี 2562 อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม **จะเปิดการสอบเป็น 2 ระดับ *ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี 1.วุฒิ ม.6 1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00 1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา -คณิตศาสตร์ -ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ -ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 2 วุฒิ ปวช./ปวส. 2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20 2.2 ข้อสอบปรนัย […]

Read More

รับสมัครทหารพรานทั้งชายและหญิง!!! หลายอัตรา!!! หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับบุคคลพลเรือนเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง13-14ธ.ค.และ17-18ธ.ค.61

November 27, 2018

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จ.นราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ***จำนวนหลายอัตรา*** คุณสมบัติ เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม./น้ำหนัก 45 กก.ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม./น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไปอายุ 18 – 25 ปี วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองดังนี้ (สมัครแล้วสอบคัดเลือกเลย ทดสอบร่างกายตั้งแต่เวลา 8.00 น.ขึ้นไป) กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 13-14 ธ.ค.61 เวลา 8.00-12.00 น. […]

Read More

‘กองทัพอากาศ’ เตรียมเปิดสมัคร ทหารอากาศหญิง/ชาย ประจำปี 2562 หลายอัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท (รายละเอียดการสมัคร)

November 15, 2018

เตรียมความพร้อมรอได้เลย !!! ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา เปิดรับต้นปี 2562 อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม **จะเปิดการสอบเป็น 2 ระดับ *ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี 1.วุฒิ ม.6 1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00 1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา -คณิตศาสตร์ -ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ -ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 2 วุฒิ ปวช./ปวส. 2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20 2.2 ข้อสอบปรนัย […]

Read More