ผืนแผ่นดินไทยได้มาด้วยความลำบาก ลูกหลานเอ๋ย จงรักแผ่นดินให้มาก ครบรอบ 250 ปี การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • Komsan
  • October 21, 2018
  • Comments Off on ผืนแผ่นดินไทยได้มาด้วยความลำบาก ลูกหลานเอ๋ย จงรักแผ่นดินให้มาก ครบรอบ 250 ปี การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผืนแผ่นดินไทยได้มาด้วยความลำบาก ลูกหลานเอ๋ย จงรักแผ่นดินให้มาก ครบรอบ 250 ปี การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รายงานพิเศษ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตอน “พระเจ้าตากสิน รวบรวมไพร่พล” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาส ครบ 250 ปี การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งจะมีพิธีสำคัญในการย้อนรอยเส้น

ทางการกู้ชาติจากจังหวัดจันทบุรี ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมาตั้งกรุงธนบุรี โดยกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานจังหวัด 10 จังหวัด จัดงานสำคัญขึ้น โดยการร่วมมือของกองทัพเรือซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2561

Facebook Comments