สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา!

  • Komsan
  • October 20, 2018
  • Comments Off on สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา!

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. กองการสอบเข้าร่วมประชุมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน

โดยในเวลาต่อมา เว็บไซต์ของกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็แจ้งข่าวว่า จะมีการเปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา

กำหนดการมีดังนี้
1 ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 29 ต.ค.61
2 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61

3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 19 พ.ย.61
4 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61

5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 4 ธ.ค.61
6 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 7 – 27 ธ.ค.61

7 ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 7 ม.ค.62
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 28 ม.ค.62

9 ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 1 ก.พ.62

Facebook Comments