ใหญ่สุดในอีสาน!! “งานลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ริมบึงสีฐาน ม.ขอนแก่น(20-22 พ.ย.)

  • Admin
  • October 19, 2018
  • Comments Off on ใหญ่สุดในอีสาน!! “งานลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ริมบึงสีฐาน ม.ขอนแก่น(20-22 พ.ย.)

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ทำไมถึงลอยกระทง
การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

ดังนั้นจึงขอเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมม่วนซื่นกับ 3 ขบวนแห่สุดอลังการ กับงานลอยกระทงที่ใหญ่สุดในอีสาน ในมหกรรมแห่งศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” (Sithan KKU Festival 2018) 20-22 พฤศจิกายน 2561  ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายละเอียดอื่นๆ
https://www.kku.ac.th/SithanKKUFestival/

Facebook Comments