แล้งหนัก!! ขอนแก่น แจ้งหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืช เตือนปชช.โปรดใช้น้ำอย่างประหยัด!?

  • Admin
  • October 18, 2018
  • Comments Off on แล้งหนัก!! ขอนแก่น แจ้งหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืช เตือนปชช.โปรดใช้น้ำอย่างประหยัด!?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย แจ้งกำหนดการหยุดส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูฝนปี 2561 และงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี พ.ศ. 2561/62

ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมาแต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 ปลายปีมีปริมาณฝนตกเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ น้อยกว่าเกณฑ์ปกติค่อนข้างมากทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันมีน้ำปริมาณ 844.94 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34.75 ของความจุที่ระดับเก็บกัก โดยเป็นน้ำใช้การ 263.27 ลูกบาศก์เมตร ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนที่ปริมาณฝนจะลดลงตามลำดับ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จะดำเนินการส่งน้ำให้ทุกพื้นที่ พร้อมกันเพื่อเสริมปริมาณน้ำฝนในช่วงข้าวตั้งท้องออกรวง ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 ตุลาคม 2561 แล้วจะเริ่มลดปริมาณน้ำ ที่ประตูระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ทั้ง 2 ฝั่ง และปิดบานสนิท เพื่อหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตรฤดูฝน ปี 2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พ. ศ. 2561/ 62 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายขอแจ้งงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพราะปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชและการประมง มีความจำเป็นต้องใช้น้ำส่วนที่เหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

จึงขอประกาศแจ้งเตือนให้งดการเตรียมเมล็ดพันธุ์ ลูกปลาหรือลูกกุ้ง ที่จะนำมาใช้ในฤดูแล้งเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ และขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้โปรดใช้น้ำอย่างประหยัด สำรองน้ำไว้ในสระเก็บน้ำ หนองน้ำ
ให้มากที่สุด เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง และติดตามสถานการณ์น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้ที่เว็บไซต์ www.nongwai.net

Facebook Comments