ผลงานรัฐบาล!! รองฯอธิบดีกรมชลฯ เปิดถนนยางพารา ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ.ขอนแก่น(คลิป)

  • Admin
  • October 9, 2018
  • Comments Off on ผลงานรัฐบาล!! รองฯอธิบดีกรมชลฯ เปิดถนนยางพารา ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ.ขอนแก่น(คลิป)

รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดถนนที่ปรับปรุงด้วยยางพาราบนคันคลอง RMC ที่ประชาชนสัญจรกว่า 3,742 ครัวเรือน ตามความสำเร็จจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น

วันที่ 9  ต.ค.61 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดถนนโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลอง RMC ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวรายงานถึงโครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 บริเวณตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น

ภายหลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตาม Roadmap ครบถ้วนทั้ง 4 เวที จำนวน 7,136 ครั้ง ประกอบด้วย 7,136 หมู่บ้าน 785 ตำบล 93 อำเภอ ครอบคลุม 5 จังหวัด

ซึ่งการดำเนินงานตามกรอบดังกล่าว ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 1,041 ล้านบาทเศษ ได้ก่อให้เกิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 ถึง 253 โครงการ แบ่งเป็นจังหวัดขอนแก่น 34 รายการ จังหวัดชัยภูมิ 46 รายการ จังหวัดมหาสารคาม 58 รายการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 47 รายการ และจังหวัดร้อยเอ็ด 68 รายการ


สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แห่งนี้ เป็น 1 ใน 13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข ของสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมผิวทางของถนนที่ใช้งานมานาน กว่า 15 ปี ซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น และเป็นเส้นทางลัดไปยังถนนศรีจันทร์ตัวเมืองขอนแก่น ให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัยแก่เกษตรกร รวมถึงประชาชน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลพระลับ ตำบลในเมือง และตำบลเมืองเก่า ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา กว่า 3,742 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย


โครงการนี้ได้เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ด้วยวงเงินงบประมาณ 10,937,643.72 บาท ถนนยาว 3 กิโลเมตรผิวทางกว้าง 9 เมตร ผิวจราจร 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ผิวทางใช้ยางพาราผสม 5% สามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราได้ถึง 11.25 ตัน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน

ภาพ/ข่าว นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น

Facebook Comments