สนช. ไฟเขียว แก้ไขร่างกฎหมายจราจรใหม่ เมาแล้วปั่นจักรยาน ปรับ 500 บาท

  • Komsan
  • January 18, 2019
  • Comments Off on สนช. ไฟเขียว แก้ไขร่างกฎหมายจราจรใหม่ เมาแล้วปั่นจักรยาน ปรับ 500 บาท

สนช. ไฟเขียวหลักการแก้ไขร่างกฎหมายจราจรทางบกใหม่ เพิ่มความผิดเมาแล้วขี่จักรยาน ปรับ 500 บาท เพิ่มอำนาจ ผบ.ตร. เพิกถอนใบขับขี่ พร้อมลุยแก้กฎกระทรวงเพิ่มความเร็วรถบนถนน เอาผิดขับช้าวิ่งแช่เลนขวาหนักขึ้น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 Workpoint News รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติ 157 เสียง (งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง) รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายจราจรใหม่ ว่า ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามผู้เมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น ขี่จักรยาน

เพื่อแก้ปัญหากรณีจ้าพนักงานจับผู้เมาสุราขณะขี่จักรยาน แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ศาลสั่งไม่ฟ้องเพราะตามกฎหมายเดิมไม่ระบุความผิดไว้

ซึ่งผู้ที่ขี่จักรยานบนทางสาธารณะและอยู่ในอาการมึนเมา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการปรามไม่ให้ก่ออันตรายเท่านั้น เพราะลงโทษเป็นค่าปรับเพียง 500 บาท

นอกจากนี้ เพิ่มอำนาจให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ผู้ขับขี่ที่เคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้ว และได้มากระทำความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก อีกภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

พล.ต.ต. เอกรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับ “ปัญหาการขับขี่รถช้าในเลนขวา” จะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม พิจารณาปรับแก้กฎกระทรวง

ด้วยการกำหนดอัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ให้เหมาะสมตามสภาพการจราจรและยานพาหนะ โดยเบื้องต้นเสร็จแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์

สาระสำคัญ คือ จะเพิ่มความเร็วบนถนนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด่วนและทางปกติ ส่วนผู้ที่ขับขี่ช้าอยู่ในเลนขวาสุด จะกำหนดโทษให้เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาคนขับรถช้าแต่อยู่ทางขวาต่อไป

Facebook Comments