โดนใจวัยรุ่น“ ถ้าชนะเลือกตั้ง” จะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร!

  • Komsan
  • October 22, 2018
  • Comments Off on โดนใจวัยรุ่น“ ถ้าชนะเลือกตั้ง” จะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร!

โพสต์ขอเพจ Watana Muangsook ข้อความว่า “ยกเลิกเกณฑ์ทหาร” ปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะบุคคล หรือเป็นปัญหาของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง แต่เป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างของกองทัพ ทั้งนี้เนื่องจากภัยคุกคามประชาชาติได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแล้ว

Facebook Comments