“ถามอะไรอยู่ได้ คนเขาจะหลับนอน” เมื่อ’คนตอบรับเครื่องโทรพิมพ์’ ตะคอกใส่ “ในหลวง ร.๙”

  • Komsan
  • October 21, 2018
  • Comments Off on “ถามอะไรอยู่ได้ คนเขาจะหลับนอน” เมื่อ’คนตอบรับเครื่องโทรพิมพ์’ ตะคอกใส่ “ในหลวง ร.๙”

“ถามอะไรอยู่ได้ คนเขาจะหลับนอน” เมื่อ’คนตอบรับเครื่องโทรพิมพ์’ ตะคอกใส่ “ในหลวง ร.๙” ครั้งพระองค์ทรงตรัสถาม สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.๙ ทรงงานหนักมาตลอด ๗๐ ปี พระองค์ท่านทรงนึกถึงประชาชนตลอดเวลา พระมหากรุณาธิคุณนั้นเป็นล้นพ้นยิ่งนัก หลายปีมาแล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำเครื่องโทรพิมพ์มาติดตั้งที่ห้องทรงงานใหม่ๆ เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย ข้าราชสำนักท่านหนึ่งกรุณาเล่าให้ฟังว่า แม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เสด็จขึ้นห้องพระบรรทม แต่ทรงคอยติดตามข่าวเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ่อยู่อย่างใกล้ชิด

Facebook Comments