ย้อนรอยเสด็จขอนแก่น 36 ครั้ง พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (มีคลิป)

  • Webmaster
  • September 21, 2018
  • Comments Off on ย้อนรอยเสด็จขอนแก่น 36 ครั้ง พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (มีคลิป)

เว็บไวต์ “มหานครขอนแก่น” ขอน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยและเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวขอนแก่น เราได้นำพระราชกรณียกิต์ในการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่น

ด้วยการรวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือ “ตามรอยเสด็จ เยี่ยมราษฎรขอนแก่น” จัดพิมพ์โดยจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เทียบเคียงกับหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมานำเสนอในอีสานบิซวีคฉบับนี้

นับรวมการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่นได้ทั้งสิ้น 36 ครั้ง โดยบางพระราชกรณียกิจที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาคราวเดียวกับการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้นำมานับจำนวนครั้งรวมด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 เป็นการเสด็จโดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง

จากนั้นวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2509 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2510 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่16 ธันวาคม พ.ศ.2511 ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นปีแรก

ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเขื่อนอุบลรัตน์

ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นปีแรก

นับจากนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 ปี จวบจนถึงพ.ศ.2541 เป็นปีสุดท้าย

ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งสุดท้าย

นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่นอีกหลายครั้งหลายสถานที่ คือวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2517 ทรงเสด็จเยี่ยมกิจการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทรงเสด็จเยี่ยมกิจการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 ทรงเสด็จเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2520 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตร วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ทรงเสด็จพระราชดำเนินวัดป่าธรรมวิเวก

วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านดอนหัน หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทอดพระเนตรฝายทดน้ำในลำน้ำเชิญ ของโครงการสหกรณ์ลำน้ำเชิญ

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านดอนหัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ บ้านหัวนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการสร้างความมั่นคงในชนบท

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถฯ ทรงเสด็จบวงสรวงพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 ธันวาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมกับเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 โดยเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบคุณภาพและข้อมูล : isaanbiz.com

Facebook Comments